Is spiritisme hetzelfde als spiritualiteit?

Nee, dit zijn twee verschillende begrippen die op elkaar lijken maar die niet hetzelfde zijn.
 

Wat betekent spiritualiteit?

Spiritualiteit heeft betrekking op je eigen geest… In het Engels staat Spirit voor: Geest, Levenskracht of Bezieling. In het Latijn is het woord Spiritus en wordt het vertaald als Adem.
De adem, bezieling of geest die een mens levenskracht geeft. Spiritualiteit maakt dat je nadenkt over het leven, een diep innerlijk geloof in een religie, sjamanisme of jezelf. Geloven en weten wat je kracht geeft. De een noemt het God, de ander Allah of Boeddha, welke naam je hiervoor gebruikt, het geeft je heel erg veel kracht en inzicht. Datgene waar je als mens diep in gelooft. In dit geval gaat het niet over welke geloofsrichting het gaat, maar het feit dat je ergens in gelooft.

 

Wat is spiritisme?

Het spiritisme is een eeuwenoude geloofsstroming waarin wordt gesteld dat de mens na zijn dood als geest voortbestaat, en dan in staat is om met andere, nog levende mensen te communiceren. Daarnaast zijn veel spiritualisten (maar niet alle spiritisten) overtuigd van de reïncarnatieleer. De communicatie met overledenen gaat via de tussenkomst van een medium.

De allereerste kennis komt voort uit India, Tibet en Egypte. In de Middeleeuwen werd het veroordeeld en werden mensen die deze levenswijze aanhingen gezien als heksen. Mensen werden bang gemaakt en heksen werden verdronken tijdens het processen van de heksenwaag of verbrand. Begin 1900 kwam er weer meer ruimte voor vernieuwing en kreeg het spiritisme weer meer aandacht. Spiritisme wordt ook wel parapsychologie genoemd. De Nederlandse vereniging van spiritualisten heet Harmonia.

Spiritisme gaat ervan uit dat de dood geen wezenlijke verandering in de geest van de mens teweegbrengt. Door de dood scheiden lichaam en geest zich, maar terwijl het lichaam achterblijft, leeft de geest verder. Iemand die zich bezighoudt met spiritisme wordt een spiritist genoemd.

Kort door de bocht gezegd is ieder medium een spiritist, al hoeft dit niet te betekenen dat het medium zichzelf bewust op deze manier zal noemen.

Wil jij contact met een medium? Probeer dan een gratis chat via www.mediumchat.nl* https://nl.wikipedia.org/wiki/Spiritisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spiritisme_(parapsychologie)