Rouwverwerking

Het valt niet mee als er iemand van wie je ontzettend veel houdt is overleden. Het slaat een gat in je leven, een gat in je hart. Het is niet gemakkelijk om dit grote verlies een plaats te geven. De tijd die je samen hebt gedeeld komt niet meer terug, hoe ga je daarmee om en hoe verwerk je dat?

Er bestaat geen enkele handleiding voor rouw, er is geen vast verloop en er is ook geen vaste tijd aan verbonden. Hoe moeilijk dit ook is, het is afwachten hoe jij omgaat met dit verdriet tot je het een plaats hebt kunnen geven. Rouw is geen simpele knop waar je op drukt. Er is ook geen knop om weer een glimlach op je gezicht te zetten of blij te zijn dat je deze persoon hebt gekend. Je komt in een proces, en dat proces heet rouw.

Rouw brengt je een intens moeilijke periode vol emoties waarin je geconfronteerd wordt met verdriet, ongeloof, onbegrip of boosheid. Daarnaast kan het je heel veel energie kosten om je dagen door te komen, je bent moe, zo ontzettend moe.
 

Tips:

 • Praat met anderen over je verdriet, je hoeft je niet groot te houden

 • Accepteer dat de moeheid erbij hoort en vecht er niet tegen

 • Al ben je nog zo verdrietig, zorg goed voor jezelf en eet goed, beweeg en probeer te slapen en te rusten wanneer je lichaam dit aangeeft

 • Neem alle tijd die je nodig hebt om met dit grote verdriet om te gaan

 • Zoek hulp als je depressieve gevoelens houdt

 


Wat is rouw?

Je rouwt nadat je een verlies hebt geleden. Rouw wordt vaak gekoppeld aan een overlijden en dat is ook logisch. Het woord rouw omvat veel meer dan een overlijden van een persoon met wie je een bijzondere band hebt gehad.

Je rouwt na een verlies en tijdens dit proces kom je tot het verwerken van dat verlies. Verlies is veelomvattend, het kan gaan om een partner, een kind, ouders. Verlies van je gezondheid door een ziekte, van je baan, de hoop zwanger te raken of een breuk in de familie. Verlies is heel erg ingrijpend en alleen de tijd heelt deze wonden.

Iedereen rouwt op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Mensen denken en voelen vaak verschillende dingen. De een is vooral boos, de ander vooral verdrietig en weer een ander is opgelucht. Misschien heeft u een leeg gevoel, misschien voelt u verschillende emoties tegelijk. Rouwen is voor veel mensen een intense en moeilijke periode in hun leven.

 

Rouwen is een persoonlijk proces

Tijdens de rouw kun je worden overspoeld door emoties maar er kunnen ook lichamelijke klachten of een verandering in je gedrag ontstaan. Zelfs als er sprake was van negatief gedrag of conflicten tijdens de relatie die je met die persoon had, kunnen je emoties intens aanwezig zijn.

Rouwen is een uniek proces dat bij iedereen anders verloopt. De manier hoe je in het leven staat en hoe de relatie tussen jou en die persoon was, bepaalt voor het grootste gedeelte jouw proces.


De vijf fases van rouw:
Mensen in rouw gaan door verschillende herkenbare fasen heen. Sommige mensen slaan een fase over of soms lopen ze door elkaar heen.     


Ontkenning
Meteen na een verlies geloof je niet wat je overkomt. ‘Dit kan niet waar zijn. Dit overkomt mij niet.’ Het is teveel, er is ontkenning of ongeloof en het verlies dringt nog niet helemaal goed tot je door.
    

Boosheid en protest
Mensen vragen zich af: waarom ik, waarom overkomt mij dit? Misschien zoekt u een schuldige, iemand waar u uw verdriet en boosheid op kunt richten. Onder deze boosheid ligt het verdriet en de pijn.
 

Onderhandelen en vechten
Je doet dingen om je boosheid kwijt te kunnen, bijvoorbeeld naar de rechter stappen als je denkt dat er een fout is gemaakt (bijvoorbeeld door een arts of door een ex-partner). Een andere situatie kan zijn: ‘Ik beloof een beter mens te worden als ik dit of dat doe.’


Verdriet
Het verlies dringt echt tot je door. Dit is vaak een zware en verdrietige tijd waarin ook ervaringen uit het verleden zich opnieuw kunnen opdringen. ‘Ik geef het op.’ Dit is een tijd waarin depressieve gevoelens zijn. Als dit structureel wordt, ga dan naar je huisarts.


Acceptatie en aanvaarding
Je krijgt een realistische blik op je leven. Er komt berusting met je situatie en je pakt je leven stap voor stap op. Hierdoor krijg je weer zin om dingen te doen. Het is niet hetzelfde als loslaten, maar je hebt het wel een plekje voor jezelf kunnen geven.


Omgaan met je emoties
Het kan zelfs voorkomen dat je helemaal niets voelt. Besef dat dit niet raar is maar dat dit onderdeel kan zijn van jouw manier van omgaan met een verlies. Boosheid, schuldgevoelens, eenzaamheid, concentratieproblemen, angst of verwarring, het kan allemaal in je gedachten voorbij komen. Hier geldt een belangrijk advies; vecht er niet tegen, doe niet 'dapper' voor de buitenwereld en probeer te accepteren dat je voelt wat je voelt.

Het kan zijn dat je je heel erg alleen voelt, zeker als je lang bij elkaar bent geweest kan dit gevoel hevig aanwezig zijn. Je kunt dromen van je geliefde of hem horen thuiskomen. Het kan ook gebeuren dat je het gevoel hebt dat je je partner op straat ziet lopen, je hem wilt roepen tot je plotseling beseft dat dit niet kan.


Lichamelijke klachten
Je kunt ook lichamelijke klachten ervaren. Juist omdat je moe bent vermindert je weerstand, en omdat je weerstand vermindert ben je eerder vatbaar voor verkoudheden, griep, maagklachten of zelfs het ontwikkelen van ontstekingen.


Besef dat ook je gedrag kan veranderen, je kunt onrustig of prikkelbaar zijn waardoor je sneller in een huilbui uitbarst of boos wordt. Het komt voor dat sneller naar een joint, glas bier of wijn grijpt en tijdelijk meer verdovende middelen gebruikt om de pijn niet te hoeven voelen. Je kunt ook wisselvallig worden in wat je wilt, de ene keer zul je mensen om je heen kunnen verdragen en de andere keer niet. Er is maar een oplossing voor; zorg voor structuur in je leven en luister goed naar je gevoel.

 

Tips:

 • Zorg goed voor jezelf

 • Ga op de normale tijd naar bed. Zelfs al slaap je niet, dan rust in ieder geval je lichaam toch nog wat

 • Eet op vaste tijden, zelfs als je er geen zin in hebt

 • Vermijd alcohol en drugs

 • Probeer te blijven werken of zorg voor een vaste dagindeling

 • Probeer ontspanning te vinden door dingen te doen die je fijn vindt

 • Doe niet wat andere mensen van je verwachten. Luister naar jezelf en kijk of je het aan kunt en wilt om op een vraag in te gaan.

 

Ieder mens reageert anders op rouw, je kunt ook intens blij zijn met de herinneringen die je samen hebt gedeeld.

Hoe jij het dan ook mag ervaren, rouw is een proces wat door ieder mens op een andere manier beleefd wordt.

Zit jij in een rouwproces, kom je er niet uit en zou je graag praten met een van onze deskundige mediums of rouwverwerking specialisten? Kies dan voor een gratis proef consult bij Mediumchat.

* Vijf fases van rouw worden gehanteerd door de meeste rouwverwerkings deskundigen, ze zijn beschreven door Elisabeth Kübler-Ross en David Kessler, zie link Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_K%C3%BCbler-Ross